Colofon

 

De Doorlopende Leerlijn Mediawijsheid is ontstaan vanuit een samenwerking van EYE (voormalig NIF) met Digital Playground, Kunstgebouw en Stichting Leerplanontwikkeling.

EYE wordt financieel ondersteund door het ministerie van OCW.

Projectcoördinatie
EYE

Vormgeving
Studio Madelinde Hageman

Technische realisatie
Yellow Lemon Tree

Start