Mediawijsheid competenties

Wat is Mediawijsheid?

De definitie van de Raad voor Cultuur (2005) is als kader gebruikt voor deze doorlopende leerlijn. De raad definieert mediawijsheid als het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld. In een gemedialiseerde samenleving worden de media steeds meer de context, inhoud en bemiddelaars van informatie, kennis en ervaring. Informatie en communicatie zijn constant aanwezig.

Over welke media gaat het?

Deze doorlopende leerlijn richt zich op av media, in het specifiek film.
Film is een zeer toegankelijk medium en ondersteunt mensen om al op jonge leeftijd de wereld te ontdekken, te begrijpen en zich er bewust van te worden. Daarnaast kan film, net als andere kunsten, ontroeren, vermaken en aan het denken zetten. Door filmeducatie ontwikkelen mensen de kennis, vaardigheden en mentaliteit om film en beeldtaal te onderzoeken en te analyseren, de impact ervan en de invloed op de samenleving te kunnen begrijpen en zelf beeldverhalen te kunnen maken en publiceren. Het leren gebruiken van beeldtaal is essentieel in onze gemedialiseerde samenleving.

Hoe bereik je mediawijsheid?

Mediawijsheid is het doel, mediaonderwijs is een middel om dat doel te bereiken. In mediaonderwijs staat het medium centraal, zijn media het doel van de lessen. Mediawijsheid is het resultaat van het onderwijstraject. Maar wanneer ben je competent, wanneer heb je competenties die je mediawijs maken? Competenties zijn een samenspel van kennis, vaardigheden en attitudes. Ze vormen de belangrijke bouwblokken voor menselijk gedrag. De mediawijsheidcompetenties zijn als volgt uitgewerkt:

Kenniscompetenties in mediawijsheid beslaan:
• Kennis om media-inhouden te kunnen interpreteren (het besef dat media-inhouden geconstrueerd zijn en het vermogen te achterhalen door welke belangen of waardesystemen deze worden gestuurd: ‘wie is de afzender’, ‘wat zijn diens belangen’)
• Inzicht hebben in het (historisch) kader (media plaatsen in tijd/ruimte)
• Vermogen om te kunnen reflecteren en conclusies te kunnen trekken

Vaardighedencompetenties in mediawijsheid beslaan:
• Vaardigheden in het hanteren van media (knoppenkunde)
• Informatie vinden en betrouwbaarheid kunnen bepalen (bronnen zoeken en gebruiken)
• Het zelf produceren van media-inhoud (begrip van werking media en actieve participatie)

Attitudecompetenties in mediawijsheid beslaan:
• Bewust zijn van verplichtingen en verantwoordelijkheden in mediagedrag (schenden van privacy, plagiaat/illegaal downloaden)
• Besef van effecten media (manipulatie, digitale sporen achterlaten)
• HeBekend zijn met en toepassen van auteursrecht en gegevensbescherming (plagiaat/illegaal downloaden, privacy)

Wilt u meer weten over de competenties van mediawijsheid, dan verwijzen we u naar het
competentiemodel van mediawijzer.net

Start


kennis en inzicht
om mediaboodschappen (bewust) te kunnen analyseren, contextualiseren, reflecteren en conculsies te trekken.

vaardigheden
om (bewust) te kunnen kijken, te kunnen kiezen en apparaten te kunnen bedienen.

attitude
ofwel het besef van de houding waarmee van de media gebruik wordt gemaakt.