Disclaimer

 

Deze website is ontwikkeld en wordt beheerd door EYE. De web redactie heeft zijn uiterste best gedaan om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie en informatie van derden waar naar wordt verwezen volledig en juist is. EYE kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onvolledige of onjuiste informatie die via deze website wordt verkregen. EYE aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan uit het bezoek en gebruik van deze site en de informatie die op de site wordt gegeven, dan wel voor enige schade ontstaan door het openen, opslaan of gebruik van via deze site verkregen bestanden van welke aard dan ook. Het gebruik van informatie welke verkregen is via deze website gebeurt ten alle tijden voor risico van de gebruiker.

Het gebruik van hyperlinks naar (pagina’s van) deze website is toegestaan, mits te allen tijde duidelijk wordt gemaakt dat de getoonde pagina c.q. website van de Doorlopende Leerlijn Mediawijsheid is.

Start