Links

filmeducatie.nl
Overzicht van het filmeducatieve aanbod van landelijke aanbieders, onder coördinatie van EYE (workshops, lesmaterialen, schoolvoorstellingen, docententrainingen en lezingen).

kijk-goed.nl
Database van geschikte films geselecteerd door EYE voor het onderwijs. De films zijn gerangschikt op onderwijsniveau, thema en bijzondere filmaspecten. Waar mogelijk wordt verwezen naar lesmateriaal.

mediawijsheid.nl
Nieuws, beknopte dossiers en een overzicht van producten/diensten op het gebied van mediawijsheid.

mediawijzer.net
Netwerksite voor organisaties die zich bezighouden met mediawijsheidsprojecten.

mediawijsheidscholen.nl
Stichting, die mediawijsheid in het (voortgezet) onderwijs wil bevorderen met een kwaliteitskeurmerk voor Mediawijsscholen, het ondersteunen van deze scholen op dit gebied en het bieden van een platform.

Start